Parafia Rzymskokatolicka
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

Sopotnia Wielka

 

 Regulamin cmentarza

1. Cmentarz w Sopotni Wielkiej jest własnością Parafii Rzymsko - Katolickiej  
w p.w. M.B.Nieustającej Pomocy w Sopotni Wielkiej
2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Parafia p.w.  M.B.Nieustającej Pomocy w Sopotni Wielkiej.
3. Funkcję grabarza pełni p. Czesław Kamiński (z Soptni Wielkiej 472.) nr tel: 697 976 730
4. Sprawy związane z pogrzebem i opłatą za miejsce na cmentarzu należy załatwić w kancelarii parafialnej. Przez opłatę nie nabywa się prawa własności do tego miejsca, jedynie jest się jego dysponentem na określony czas. Nie ma możliwości "odsprzedaży" grobu komuś innemu.
5. Opłatę wnosimy na 20 lat od daty pogrzebu. Po ich upływie albo przedłużamy wnosząc nową opłatę, albo zarządca cmentarza ma prawo uznać, że rezygnujemy z tego miejsca i może je przekazać komuś innemu. Należy zachować dowód opłaty, aby w razie potrzeby móc go przedstawić w kancelarii parafii.
6. Dysponentem grobu jest osoba, która wniosła opłatę, jeżeli dysponent nie żyje to najbliżsi członkowie osoby zamarłej.
7. Sprawy związane z przygotowaniem grobu załatwiamy u p. Grabarza okazując pokwitowanie z opłaty grobu.
8. Wykonywanie nagrobków należy koniecznie zgłosić u p. Grabarza okazując kwit za opłacone miejsca.
9. Utrzymanie porządku na grobie i wokół niego należy do rodziny zmarłego. Porządkując groby sortujemy śmieci i składamy do odpowiednich pojemników.
10. Wykonując remont nagrobka lub likwidując go nie wolno pozostawiać gruzu i ziemi na cmentarzu ani składać do śmietnika. Gruz i ziemię należy wywieźć we własnym zakresie.
11. Za utrzymanie porządku na cmentarzu odpowiada p. Grabarz.
12. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na grobach wskutek klęsk żywiołowych takich jak np. wichura, kradzież czy przejawy wandalizmu. Istnieje możliwość ubezpieczenia nagrobka w firmie zajmującej się ubezpieczeniami. Dokonuje tego osoba dysponująca grobem.
13. Zabrania się przygotowywania zaprawy betonowej na alejkach, używamy do tego odpowiednich pojemników.
14. Woda na cmentarzu nie nadaje się do spożycia. W sezonie zimowym, brak możliwości korzystania z wody na cmentarzu.
15. Zabrania się samowolnego ustawiania ławeczek, płotów, sadzenia drzewek.
16. Pomniki czy nagrobki nie mogą przekraczać przyjętych wymiarów: grób pojedynczy maksymalnie 120 x 200, podwójny 220 x 200.
17. Zrzeczenie się prawa do miejsca na cmentarzu należy zgłosić w kancelarii parafialnej podając numer grobu.
18. Ekshumacja zmarłego jest możliwa po uzyskaniu zgody Sanepidu w Żywcu, po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zachowując podane warunki ekshumacji.
19. Grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza.
20. Wszelkie działania nie uzgodnione z zarządcą cmentarza mogą być zgłoszone odpowiednim władzom, a osoby dopuszczające sie takich działań mogą ponieść określone konsekwencji.
21. Cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku naszych zmarłych, dlatego obowiązuje na jego terenie odpowiednie zachowanie, stosowne do tego miejsca.

MSZE ŚWIĘTE KSIĘŻA W PARAFII

Od pon-wt: 700 od śr-sob : 1800  ( 1700 X-III)

w niedziele i święte: 8 00, 9 30 ( kaplica w Sopotni Wielkiej Kolonii VI-IX), 11 00, 15 30 (X-V)

Proboszcz: ks. Okrzesik Janusz

6.06.1964 Żywiec, 1989, 2013
tel.: 33 863 46 20

Odwiedziło nas 460804 gości

wykonanie: www.kompmar.net.pl