Parafia Rzymskokatolicka
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

Sopotnia Wielka

 

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA RODZINY BOŻE NARODZENIE A.D. 2020
Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę
świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie wyznaczona osoba
(np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen
Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:
P: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.


Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa Ewangelii o Mędrcach ze Wschodu.
EWANGELIA, Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu
Z Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli:
«W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła
najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie
pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam
i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać
Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy
ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali
się do swojej ojczyzny.
P: Oto słowo Pańskie.


Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również,
by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.
Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.
W: Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory
były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli
nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości
w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc
i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech
w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy
się nie kończy. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki pojednania
i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2021 roku, aby Bóg rodził się w nas przez
Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu.


P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz

P: Módlmy się.
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze
mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość
i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki.
A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem)
i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków.
W: Amen.
Można zaśpiewać kolędę


MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla
nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach,
przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali swoje życie, służąc
naszej Ojczyźnie.
Wspólnie odmawia się dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę Narodzenia Pańskiego.

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W: Amen.
P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.
W: Pod Twoją obronę.


ZAKOŃCZENIE
Na zakończenie prowadzący mówi:
P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.
(wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą). Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje
dzieci, a dzieci rodziców (czyniąc znak krzyża na czole).

W: Amen.
Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki. Na drzwiach można zapisać kredą:
C + M + B + 2021

MSZE ŚWIĘTE KSIĘŻA W PARAFII

Od pon-wt: 700 od śr-sob : 1800  ( 1700 X-III)

w niedziele i święte: 8 00, 9 30 ( kaplica w Sopotni Wielkiej Kolonii VI-IX), 11 00, 15 30 (X-V)

Administrator: ks. Okrzesik Janusz

6.06.1964 Żywiec, 1989, 2013
tel.: 33 863 46 20

Odwiedziło nas 208024 gości

wykonanie: www.kompmar.net.pl